Doprava BRNO400Kč
Doprava mimo BRNO10kč/Km
Práce300Kč/Hod
Pohotovost ( jednorázový příplatek )800Kč

Konkrétní ceny jsou stanoveny individuálně dle povahy a náročnosti práce.